ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

HOME

VOPTICS ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΤΙΚΩΝΕΙΔΩΝΕΠΕ

ΕΜΠΟΡΙΟΟΠΤΙΚΩΝΕΙΔΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 28 , ΑΘΗΝΑΤΚ 10671

ΑΦΜ: 997633791  Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ:210-3637559

Αρ. ΓΕΜΗ: 121724099000